Archive for the ‘O buddyzmie’ Category

Plany rządu – połączenia szkół

Jak dowiedzieli się dziennikarze jednej z gazet, w projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych znalazł się zapis mówiący o tym, że przewidywana jest w najbliższym czasie regulacja umożliwiająca szkołom i przedszkolom wspólnych grup podstawowo – przedszkolnych i gimnazjalno – licealnych. Takie grupy miałyby liczyć po kilka połączonych placówek, które mogą się mieścić w różnych budynkach. Strona rządowa argumentuje zastosowanie takich rozwiązań tym, iż utrzymanie takich placówek wygeneruje określone oszczędności, chociażby zaoszczędzenie kosztów na administracji czy też kwestii jednego dyrektora takiej placówki zamiast dwóch. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednoznacznie przeciwny takim zmianom regulacji prawnych. Według przedstawiciela Związku, tworzenie tego typu placówek może następnie przerodzić się w stopniową redukcję kolejnych placówek. Przedstawiciele Związku oburzeni są sytuacją, że przedstawiciele ministerstwa edukacji w ogóle nie przeprowadzali w tej sprawie konsultacji społecznych. Środowisko to obawia się, że ta nowa regulacja prawna zostaje wprowadzana niejako tylnymi drzwiami. Nie przyniesie to żadnych korzyści ani rodzicom, ani uczniom czy przedszkolakom, korzystających z placówek.

Utopia – ciągłe dążenie do nieosiągalnej doskonałości

Używając określenia ’utopia’ mamy na myśli coś nierealnego do zrealizowania, mrzonkę, która pozostaje tylko w naszych marzeniach. Jednocześnie, utopia jest określeniem ustroju politycznego doskonałego, opartego na zasadach równości, sprawiedliwości, solidarności. Każdy polityk, który obejmuje władzę, zapewne myśli o realizacji utopijnego modelu państwa, ale jak miałby to zrobić, skoro obejmuje po poprzedniku urząd pełen niedoskonałości, niedokończonych ustaw, nie zrealizowanych planów. I tak z kadencji na kadencję, marzenie o utopii gdzieś się odsuwa. A tak naprawdę, tak jak wieki temu, tak i w dzisiejszym świecie nie da się utopii wprowadzić w życie. Nie ma polityka, który sprawiłby, że jego naród jest piękny, bogaty, szczęśliwy, bez kłopotów i problemów. Każda społeczność, nawet ta najmniejsza w postaci zwykłej rodziny jest ułomna. Każdy obywatel ma swoją osobowość, swoje marzenia, pragnienia, dążenia. Po prostu wynika to z charakteru człowieka. Jednostka może dążyć do osiągnięcia doskonałości, ale nadal będzie to tylko dążeniem, bo jak można określić pojęcie doskonałości – każdy z nas będzie ją postrzegać zupełnie inaczej.

error: Content is protected !!