Archive for the ‘Święta księga’ Category

Konieczność dbania o media

Dla polityków dziennikarze stanowią niejednokrotnie prawdziwe zagrożenie, albowiem nawet przy całkowitym zaufaniu do swoich informatorów absolutnie nie można wierzyć im, ż zrezygnują z publikowania informacji, która mogłaby poważnie odmienić ich karierę czy pomóc ich wydawcy odzyskać dawny blask. Jednocześnie bez udziału dziennikarzy politycy często nie mogliby skutecznie funkcjonować, tak samo jak dziennikarze sami nie mieliby zbyt wielu ciekawych tematów do produkowania, gdyby nie ciągłe polityczne przepychanki, debaty i konieczność stałego organizowania konferencji prasowych na życzenie drugich. Z tego względu dochodzi między mediami a politykami do swoistej symbiozy, która sprawia, że w partiach konieczne jest wprowadzenie specjalistów od kontaktów z mediami. Niektórzy jak rzecznik prasowy działają całkowicie jawnie i sami dążą do kontaktów z mediami. Inni, jak specjaliści od PR docierają do mediów własnymi drogami i starają się odpowiednio nimi manipulować lub przygotować partię na ich działanie.

Społeczeństwo miejskie a rozwój uzależnień

Coraz więcej słyszy się dzisiaj o rozwoju uzależnień. Przede wszystkim dzieje się tak na obszarach miejskich, należących do dużych aglomeracji. Zmieniająca urbanistyka polskich miast powoduje coraz częstsze pojawianie się w społeczności miejskiej nowych osób, które przynoszą ze sobą nowe doświadczenia życiowe. Najbardziej uzależnioną od różnych nałogów grupą społeczności miejskiej jest niestety młodzież. To oni chłoną najszybciej nowe informacje, ale też próbują nowych możliwości. Już kilkunastoletnie dzieci w miastach próbują alkoholu i narkotyków. Jest to przerażające, ale prawdziwe. Na terenach wiejskich nie ma takich możliwości. Ponieważ jest to teren często zamknięty, tzn. niechętnie przyjmujący do swego grona nowe osoby. Tym samym największy stopień osób uzależnionych występuje w miastach, gdzie jest duży dostęp do alkoholu i narkotyków. W takim wypadku powiększa się rola rodziców, którzy muszą dbać o dziecko także w sensie stricte społecznym, ponieważ wybór towarzystwa naszego dziecka może skutkować na całe życie.

error: Content is protected !!