Archive for the ‘Wyznawcy a społeczeństwo’ Category

Sejm X kadencji – jeden z przełomowych momentów w dziejach Polskiego Państwa

Pod koniec rządów komunistycznych w Polsce, wiosną 1989 roku toczyły się w miejscowości Magdalenka pod Warszawa rozmowy partii rządzącej, na czele z Wojciechem Jaruzelskim, z przedstawicielami demokratycznej opozycji i Solidarności, na czele z Lechem Wałęsą. Rozmowy te zostały zakończone porozumieniem, w wyniku którego nastąpiły wybory parlamentarne w naszym kraju, w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku. W wyniku tych wyborów powstał tak zwany Sejm Kontraktowy. Były to pierwsze w historii nowożytnej Polski wybory nie tylko do Sejmu, ale tez i do Senatu. Solidarność miała określony pułap miejsc w Sejmie, natomiast w Senacie nie było takich ograniczeń przy organizacji wyborów. Rządzący byli przekonani, że tak zwane listy krajowe pozwolą im zachować zdecydowana większość w Sejmie, a co za tym idzie zachowają władzę w kraju. Jednak sytuacja zaskoczyła ich. Wszystkie z miejsc, które były tylko do zdobycia w Sejmie, zostały wykorzystane przez przedstawicieli opozycji. Natomiast w Senacie na 100 miejsc przedstawiciele opozycji zdobyli 99 mandatów. Efekt był taki, że strona rządowa musiała oddać w kraju władzę w kraju.

Co oznacza termin ‘elita polityczna’

Każda partia gromadzi w swoich szeregach ludzi, którzy wyróżniają się w społeczeństwie. Są zdecydowani, mają swoje cele, przekonania, są uczciwi, otwarci na dialog, dążący do kompromisu, wrażliwi na ludzkie potrzeby i problemy. Każda partia ma swój program, który chce wprowadzić w życie i zrealizować. Dla każdej partii nadrzędnym celem jest dobro narodu, społeczeństwa. Każda partia ma członków wybitnych, o których możemy powiedzieć, że przynależą do elity politycznej. Członkowie elity często zapraszani są do programów w mediach w celu zajęcia stanowiska w danej sprawie, wypowiedzenia swojego zdania na dany temat, na podstawie ich oceny tworzy się opinia na jakiś temat. Społeczeństwo liczy się z nimi, a oni ze społeczeństwem. Czy aby na pewno tak jest? Oglądając w mediach złośliwości jednych w stosunku do drugich, zachowania uwłaczające godności polityka, przysłowiowe podkładanie nogi kolegom z innych partii, kłótnie i niewybredne żarty na trybunie sejmowej, można mieć wątpliwości, czy ta elita, która wybraliśmy, jest właściwą elitą.

error: Content is protected !!