Ubranka dziecięce – Strona 18 – Ubranka dziecięce
This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Czy dzieci powinny chodzić do przedszkola?

Czy dzieci powinny chodzić do przeszkola? Co daje dziecku przedszkole, poza tym, że rodzice mogą zostawić je pod opieką przedszkolanek na czas pracy? Choć wśród rodziców można znaleźć zarówno zwolenników jak i przeciwników przedszkola, nie da się ukryć, że jest to dla dziecka pierwsze miejsce w którym może ono nauczyć się porozumiewania z innymi dziećmi oraz dorosłymi z dala od swoich rodziców. Nie wszystkie dzieci dobrze sobie radzą z taką sytuacją, dlatego znacznie lepiej jest gdy dziecko poradzi sobie z takim problemem już w przedszkolu niż gdy dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej musi nauczyć się radzić sobie bez rodziców. Przedszkole pełni zatem podobną rolę jak szkoła jeśli chodzi o przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie. Oprócz tego jest to również ważny krok na drodze do przygotowania dziecka do edukacji, poprzez naukę z jednej strony dyscypliny, a z drugiej rozwój zdolności manualnych. Dzieci uczą się przestrzegania zasad i szacunku do opiekunów oraz innych rówieśników, jak również poruszania się po mieście w większej grupie, dzięki czemu idąc do szkoły nie będą sprawiały problemów, które mogłyby przełożyć się na trudności w znalezieniu sobie znajomych. Przedszkole pozwala także wychwycić już na wczesnym etapie życia dziecka ewentualne trudności w przyswajaniu wiedzy lub rozumieniu przekazywanych informacji czy poleceń. Większość dzieci lubi chodzić do przedszkola, zaś pozostałe powinny się z nim zetknąć, aby przyzwyczaić się do panującej w nim atmosfery, która jest podobna do szkolnej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Co powinny jeść dzieci?

Zdrowie dzieci to priorytet wszystkich rodziców. Aby dzieci rosły zdrowe i silne, niezbędna jest odpowiednia dieta. W jakie składniki powinna być bogata dieta dzieci, jakich potraw lepiej jest unikać, a które warto na stałe wpisać do kalendarza żywieniowego dziecka? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania. Przede wszystkim dieta dzieci powinna zawierać duże ilości warzyw, zapewniające dostęp do różnorodnych witamin odpowiadających za dobrą kondycję poszczególnych elementów organizmu oraz potrawy bogate w białko, które ułatwia rozwój ciała i wzmacnia go. Oczywiście dzieci mają swoje żywieniowe upodobania. Nie każde dziecko lubi konkretne warzywa, wiele z nich także uwielbia słodycze, które niekoniecznie służą zdrowiu, za to szkodzą zębom i mogą prowadzić do problemów z otyłością. O ile ciężko jest przekonać dzieci do całkowitego zrezygnowania z takich przyjemności, to warto wypracować odpowiedni kompromis z dzieckiem oraz zróżnicować jego posiłki tak, by zawierały one także potrawy bogate w składniki odżywcze. Szczególnym problemem może być skłonność wielu dzieci do obiadania się, co prowadzi w prosty sposób do otyłości, która w wielu krajach stała się powszechna. Dochodzi do tego zwłaszcza jeśli dzieci dojadają między posiłkami, dlatego warto zadbać o to, aby cała rodzina przestrzegała konkretnych pór posiłków i nikt się z nich nie wyłamywał, za wyjątkiem szczególnych okoliczności. Zdrowie dzieci jest bardzo ważne, dlatego zdecydowanie warto podporządkować mu rodzinny rozkład dnia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Adopcja dzieci i nastolatków

Każde dziecko powinno mieć rodziców. Wychowanie dzieci to bardzo trudne zajęcie, w którym wyjątkową rolę pełnią właśnie rodzice, jednak często z różnych względów nie jest możliwe, aby zajmowali się oni własnymi dziećmi. Dziecko może też stracić rodziców na przykład w wypadku lub z powodu chorób, wreszcie zdarzają się dzieci porzucone przez rodziców. Problem ten obejmuje zarówno dzieci jak i nastolatki, które wychowując się bez rodziców nie mają dostępu do wielu wzorców zachowań, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje w rodzinie lub kontakty interpersonalne, co może prowadzić do poważnych zaburzeń na tle psychologicznym. Na szczęście dzieci jak również nastolatki można adoptować, zapewniając im w ten sposób opiekę. Wiele par decyduje się na adopcję jeśli na przykład małżeństwo samo nie może mieć dzieci bądź chce ominąć ciążę i pierwsze lata wychowania niemowlęcia, które są bardzo trudne dla rodziców. Oczywiście adopcja jest obwarowana licznymi warunkami, jakie muszą spełnić kandydaci na rodziców, które mają zagwarantować, że dziecko trafi pod właściwą opiekę, zarówno pod względem psychologicznym jak i warunków mieszkaniowych. Ważna jest również opinia samych dzieci, szczególnie jeśli chodzi o nastolatki, które są już w stanie same ocenić, czy chcą być pod opieką danej pary. Coraz popularniejsza staje się adopcja dzieci z zagranicy, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i nastolatki z regionu trzeciego świata. Wiele słynnych par decyduje się na taką adopcję, co przyczynia się do jej popularyzacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Szkolna strona internetowa

W dzisiejszych czasach każda szkoła podstawowa, gimnazjum czy szkoła średnia powinna posiadać własną stronę internetową. Stronę taką mogą zrobić nawet sami uczniowie w ramach zajęć z informatyki. Co powinna zawierać szkolna strona internetowa, jakie powinny być jej elementy? Oprócz tradycyjnych informacji takich jak wizytówka szkoły, jej historia czy adres, bardzo dobrze jeśli stanowi ona faktyczny sposób komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami bądź kadrą dyrektorską. Pomocne w tym są wszelkiego rodzaju fora internetowe lub formularze kontaktowe. Bardzo istotnym elementem strony internetowej danej szkoły może być wirtualny dziennik z ocenami uczniów z poszczególnych przedmiotów, gdzie można na przykład sprawdzić wyniki klasówki którą nauczyciel poprawia w domu przez weekend. Nastolatki docenią z kolei serwis informacyjny ze wszystkimi wiadomościami na temat organizowanych wycieczek lub zajęć pozalekcyjnych, a także możliwość kontaktu z nauczycielami w sprawie wszelkich zmian w zajęciach lub terminów oddawania zadań domowych. Młodzież może oczywiście woleć utrzymywać kontakt z innymi uczniami poza nadzorem szkoły, na prywatnych forach lub przez komunikatory internetowe, w czym nie ma niczego złego – każdy ceni sobie swoją prywatność, zwłaszcza nastolatki. Szkoła jednak powinna takie możliwości udostępniać. Młodzież chętnie korzysta z globalnej sieci internetowej i warto wygospodarować w niej miejsce dla szkoły, aby nastolatki pamiętały o niej także w swoim czasie wolnym lub w wakacje, kiedy szkoła jest zamknięta.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wybieramy szkołę średnią

Jak wybrać szkołę średnią? Do jakiej szkoły średniej powinny pójść nastolatki, aby rozwinąć swoje talenty lub przygotować się do przyszłego studiowania? Warto poświęcić sporo uwagi kwestii wyboru, gdyż szkoła średnia stanowi w dużym stopniu przepustkę do dalszego życia jakie podejmuje młodzież. Jakie są rodzaje szkół średnich? Przede wszystkim są to licea ogólnokształcące, czyli szkoły o ogólnym profilu, w których nauka kończona jest egzaminem maturalnym, dającym prawo do studiowania. Jednak i kilka innych rodzajów szkół średnich kończy się maturą. Należy do nich choćby technikum, w którym nauka trwa cztery lata i oprócz matury zyskuje się również dyplom technika odpowiedniej specjalności, co pozwala na szybki start w życiu zawodowym, zwłaszcza w kierunkach technicznych. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie jeśli chodzi o nastolatki które chciałyby podjąć naukę na politechnikach i związać swoją przyszłość z informatyką, inżynierią bądź naukami ścisłymi. Istnieją także szkoły średnie zawodowe, bez egzaminu maturalnego, które przygotowują ucznia do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie. Z kolei szkoły o profilach artystycznych bądź sportowych spełniają jednocześnie funkcję liceum ogólnokształcącego, do którego chodzą jednak dzieci utalentowane w konkretnym kierunku, na przykład malarstwie bądź grze na instrumentach. Szkoły średnie różnią się nie tylko profilem ale również poziomem, na który przekłada się jakość kadry nauczycielskiej, dostępność pomocy naukowych oraz prestiż szkoły i panująca w niej dyscyplina.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Po raz pierwszy w szkole

Dziecko, które idzie po raz pierwszy do szkoły podstawowej powinno posiadać kilka umiejętności, które pomogą mu w poradzeniu sobie z trudami nauki przez kolejne lata i zapewnią porządny start w szkolne życie. Do umiejętności tych należą z jednej strony te, które dotyczą samej nauki (w końcu po to jest szkoła), z drugiej zaś takie, które przydadzą się w kontaktach z innymi dziećmi oraz nauczycielami, co przełoży się na dobre relacje z kolegami i zawiązanie pierwszych przyjaźni. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważne jest to, aby dziecko miało w szkole kilka osób do których zawsze może się odezwać i które będą mu dotrzymywały towarzystwa, jak również dzięki którym będzie mogło rozwinąć w sobie zdolności interpersonalne. Dziecko powinno jednak mieć wstępnie rozwinięte zdolności manualne, które pomogą mu w nauczeniu się pisania, co można osiągnąć na przykład przez rysowanie z dzieckiem szlaczków. Nie powinno też mieć problemów z rozróżnianiem figur geometrycznych lub innych kształtów oraz z formułowaniem swoich myśli. Warto też wpoić dziecku podstawowe zasady dyscypliny i szacunek dla nauczycieli, jakich wymaga szkoła. Wielu z tych umiejętności dziecko może nauczyć się w przedszkolu, jednak nie wszystkie dzieci chodzą do przedszkola, dlatego warto zadbać o to również w warunkach domowych. Istotną rolę w przygotowaniu dzieci do przyszłej nauki pełni edukacja wczesnoszkolna, obejmująca pierwsze trzy lata szkoły podstawowej, kiedy wszystkie przedmioty nauczane są pod opieką jednego nauczyciela, bez wystawiania ocen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny, jakim kończy się szkoła średnia, jest drugim po egzaminie gimnazjalnym ważnym testem jaki czeka młodzież w drodze do zakończenia edukacji. Matura jest o tyle ważniejsza od egzaminu gimnazjalnego, że stanowi jednocześnie przepustkę na studia wyższe. Nie każda szkoła średnia kończy się maturą, a jedynie liceum ogólnokształcące oraz czteroletnie technikum. Od 2005 roku egzamin maturalny jest przeprowadzany w nowym formacie, zwanym nową maturą. Jest on często krytykowany przez nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców, ze względu na formę w jakiej się on odbywa, w szczególności jeśli chodzi o maturę z języka polskiego, gdzie odpowiedzi uczniów wpasowywane są w tak zwany klucz odpowiedzi, czyli z góry przygotowaną „jedyną słuszną” interpretację danego fragmentu dzieła literackiego. Jeśli zatem młodzież odpowie w inny sposób, to nawet jeśli wykazała przy tym gruntowną znajomość tematu, a podana interpretacja była mądra i logiczna, punkty za odpowiedź nie są przyznawane. Egzamin maturalny poprzedzany jest studniówką, czyli zabawą w formie eleganckiego balu odbywającego się sto dni przed maturą, na który zaproszeni są zdający maturę uczniowie z osobami towarzyszącymi. Miejscem takiego balu często jest szkoła średnia do jakiej uczęszczają uczniowie, lecz może to być na przykład wynajęty klub. Nieocenionym źródłem pomocy naukowych jeśli chodzi o egzamin maturalny są liczne serwisy internetowe, które udostępniają testy z poprzednich lat lub opracowania poszczególnych tematów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jak wygląda egzamin gimnazjalny?

Od 2002 roku odbywa się egzamin gimnazjalny, czyli specjalny egzamin na zakończenie nauki w gimnazjum, który zarówno podsumowuje postępy w nauce dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, jak i pozwala zdobyć dobrą pozycję na drodze do wybranej szkoły średniej. Egzamin gimnazjalny nie jest aż tak istotny jak matura, ale dzieci i tak powinny przywiązywać do niego dużą wagę, gdyż może on mieć mocny wpływ na ich dalszą edukację – lepsze liceum bądź technikum oznacza bowiem starannie dobraną kadrę nauczycieli i lepsze pomoce naukowe, a zatem większą szansę na dostanie się na dobre studia. Jest to również pierwszy ważny test jaki czeka nastolatki na drodze do dorosłego życia. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej, które sprawdzają wiedzę dzieci, nabytą podczas nauki w gimnazjum. Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego sprawdza wiedzę z takich dziedzin jak społeczeństwo, historia czy język polski, z kolei w części matematyczno-przyrodniczej testowane są wiadomości z nauk ścisłych, jak biologia lub chemia. Ostatnia, językowa część egzaminu może być przeprowadzana na poziomie początkującym lub zaawansowanym, przy czym poziom początkujący jest dostępy tylko dla tych uczniów, którzy nie uczyli się wybranego języka obcego w szkole podstawowej. Nastolatki będące laureatami przedmiotowych olimpiad są zwolnione z danej części egzaminu. Dzieci mogą znaleźć liczne pomoce naukowe dotyczące przygotowań do egzaminu gimnazjalnego w Internecie lub opracowaniach dostępnych do nabycia w księgarniach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Szkoła przez Internet

Wraz z rozwojem globalnej sieci internetowej pojawiły się nowe możliwości jeśli chodzi o edukację. Obecnie możliwe jest nawet uczęszczanie do szkoły i ukończenie jej przez Internet, bez wychodzenia z domu, co wykorzystuje wiele dzieci oraz młodzież, która z różnych względów nie mogliby sobie pozwolić na normalny tryb nauki, na przykład ze względu na stopień niepełnosprawności lub chorobę. Istnieją specjalne szkoły na różnych szczeblach edukacji, których specjalnością jest właśnie nauka przez Internet. Szkoła taka zapewnia materiały do nauki i pomoce naukowe oraz kontakt z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli poszczególnych przedmiotów, z którymi dzieci mogą się kontaktować za pomocą komunikatorów internetowych lub forów dyskusyjnych, podobnie jak z innymi uczniami danej szkoły. Szkoła przez internet posiada własny system oceniania i ćwiczeń, często w bardziej praktycznej postaci, polegających na opracowaniu danego tematu bądź przygotowaniu prezentacji przez uczęszczającą do niej młodzież. Szkoła internetowa organizuje także okresowe egzaminy, które stanowią podstawę do uzyskania zaliczenia danego przedmiotu bądź semestru przez ucznia. Rodzice, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci do takiej szkoły powinni rozważyć wszystkie za i przeciw oraz skontaktować się z innymi rodzicami w podobnej sytuacji, aby posłuchać ich doświadczeń i zdecydować, czy dla danego dziecka jest to właściwe rozwiązanie. Ważne jest jednak również zdanie samego dziecka, które też powinno czerpać satysfakcję ze swojej edukacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Szkoła w domu

Czy aby ukończyć szkołę, trzeba do niej chodzić? Okazuje się, że niekoniecznie, możliwa jest bowiem tak zwana domowa edukacja, czyli nauka bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki ustawie z 1991 roku i jej nowelizacji z 2009 roku, która sprawia, że dziecko może uczyć się w domu pod warunkiem zgody dyrektora szkoły, której podlega, przy czym od 2009 roku nie musi to być szkoła właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka, co wcześniej było wymagane. Wiele krajów, takich jak Stany Zjednoczone lub Wielka Brytania, ma od lat swoje programy nauczania dla dzieci uczących się w domu pod opieką rodziców. Szkoła w domu wymaga od rodziców dużego poświęcenia i przygotowania, na które nie każdy może sobie pozwolić. Jednak odpowiednio poprowadzone dziecko może w pełni zrealizować swój umysłowy potencjał lub rozwinąć swoje inne talenty. Warto jednak pamiętać, że dzieci i nastolatki potrzebują kontaktu z rówieśnikami, aby rozwijać swoje zdolności interpersonalne i życie emocjonalne, poprzez nawiązywanie znajomości i przyjaźni, lub stawianie czoła w konfliktach lub rywalizacji z innymi. Domowa edukacja ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy wskazują na własne argumenty za lub przeciw tego typu ścieżce rozwoju dzieci. Ostatecznie decyzja należy oczywiście do rodziców danego dziecka, jednak powinni oni poznać wszystkie aspekty dotyczące takiej edukacji, gdyż jest to bardzo istotna decyzja, która będzie miała swoje skutki przez długie lata. Warto w tym celu odwiedzić jedną ze szkół które organizują opiekę nad uczniami uczącymi się w domu i porozmawiać z innymi, bardziej doświadczonymi rodzicami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!