HAŁAS — PLAGA XX WIEKU

Lekarze i socjolodzy orzekli, że plagą codziennego dnia naszej epoki są przede wszystkim hałasy. „Hałasują” w cudzysłowie dosłownie: radio, telefon, budzik, woda w rurach, nasze buty, trzaskające drzwi, dzwonek u wejścia, fortepian i inne instru­menty, dzieci, odkurzacz, trzepaczka i wreszcie nowoczesna ko­munikacja — samoloty, samochody, motocykle, tramwaje. Jednostka może przeciwdziałać hałasom w sposób bardzo ogra­niczony. Pewne sprawy są regulowane prawem. Wprowadzono np. w wielu miastach zakaz używania klaksonów samochodowych. Nie wolno jeździć traktorami i ciągnikami po ulicach, a wozy mu­szą mieć ogumione koła. W coraz większej liczbie państw powstają specjalne instytucje do badania wszelkich problemów związanych z hałasem. W Polsce również prowadzi się badania naukowe nad sposobami przeciw­działania hałasom. Walka z hałasem jest jednym z ważnych pro­blemów w zakresie bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Znajdziesz tutaj wiele informacji poświęconych społeczeństwu. Mam nadzieję, że moja strona którą prowadzę z takim zapałem Ci się spodoba i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!
error: Content is protected !!