This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

W LOKALU PUBLICZNYM

Może się zdarzyć, że wchodząc do kawiarni czy restauracji spo­strzegamy przy stoliku znajomych. Czy trzebą się z nimi przy­witać? Tylko wtedy, gdy otrzymamy wyraźne, choć dyskretne przyzwolenie. Jeśli nie, kłaniamy się i idziemy dalej. Jeśli tak,witamy się i czekamy, aż nas zaproszą, by zająć miejsce. Jedno­cześnie musimy być przedstawieni reszcie towarzystwa lub doko­nujemy tej czynności sami, według reguł obowiązujących w pry­watnym domu.Postępujemy nietaktownie, gdy zaczepiamy kogoś przechodzą­cego obok naszego stolika, rozmawiamy z nim i nie zapraszamy go, by usiadł i zapoznał się z pozostałymi osobami. W publicznym lokalu mężczyzna może poprosić panią do tańca składając tylko ukłon. Aby jednak przysiąść się do stolika damy, uzyskawszy uprzednio jej zgodę, musi się przedstawić; to samo, gdyby zabiegał o zezwolenie odprowadzenia jej do tramwaju czy do domu. Kobieta nie ma w tych sytuacjach obowiązku podawa­nia nazwiska.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Mężczyzna wstaje, gdy mówi do niego kobieta

W życiu towarzyskim mężczyzna wstaje, gdy mówi do niego stojąca obok kobieta, w zakładzie pracy nie jest to koniecznej tym bardziej jeśli mężczyzna siedzi przy swoim stanowisku pracy i jest zajęty. Argument „jestem kobietą” nié jest trafny tam, gdzie chodzi wyniki pracy, której”-się kobieta podjęła.’ Tu kobieta nie ińs yfy ulgowej. Łzy są nielojalną bronią… choć w poszczególnych ypadkach mogą rozbroić. Uwaga: nie nadużyWać! Kobietom pracującym przy biurkach zwracańi uwagę, że nie obią biurek damskie torebki postawione na blacie jak ekspo- ty. Torebkę należy schować do szafki biurka. Nie wypada też wieszezać na biurku kapelusza, puderniczki itp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Przedstawianie się przełożonemu

Nowy pracownik czy pracownica przedstawiają się swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Ten z kolei przedstawia ich zespołowi… a przynajmniej powinien tego dokonać, oraz ewentualnie wyższemu przełożonemu. Jeśli bezpośredni przełożony lub kierownik biura kadr nie dokonają prezentacji, pracownik czy pracownica sami się przedstawiają przynajmniej kolegom i koleżankom rezydującym w tym samym pokoju (przy sąsiednich stanowiskach na większej hali). Młoda nieśmiała osoba, zwłaszcza gdy to jest jej pierwsza posada, praktycznie zrobi, prosząc którąś z sympatycznie wyglądających koleżanek, żeby zaznajomiła ją z resztą zespołu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Mężczyzna ustępuje miejsca kobiecie

Siedzący już mężczyzna ustępuje miejsca tej kobiecie, która przy nim ¡stanęła. Obowiązkiem jest ustępowanie miejsca kobietom w podeszłym wieku, chorym, obładawanym oraz znajomym. W stosunku do młodych zdrowo wyglądających obcych kobiet Ustąpienie miejsca jest dobrowolną ilością. Toteż nie w każdym wypadku trafne są awagi pasażerek o dzisiejszej młodzieży. Młody mężczyzna mdże Ag | przecież wracać z męczącej pracy, być niezdrów itp. Kobieta, której ustępują miejsca, powinna grzecznie podzię- ikować. Osoba towarzysząca starszej kobiecie, dla której nie ma sie- dzącego miejsca, może się zwrócić — grzecznie! — do kogoś. 0 młodego z prośbą o ustąpienie miejsca staruszce.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!