Pierwsze lata szkoły

Pierwsze lata szkoły, czyli tak zwana edukacja wczesnoszkolna, to szczególny etap w edukacji dzieci. Różni się przede wszystkim tym, że cała klasa jest pod opieką jednego, konkretnego nauczyciela, będącego jednocześnie wychowawcą. To on naucza wszystkich przedmiotów i sprawuje nad dziećmi pełną opiekę w czasie ich szkolnych dni. Metoda taka określana jest jako nauczanie zintegrowane. Okres ten przygotowuje dzieci do późniejszej edukacji z podziałem na klasy i przedmioty, do których małe dzieci nie są jeszcze przysposobione i muszą najpierw nabrać doświadczenia oraz samodzielności. Szkoła w tej fazie nie wystawia dzieciom ocen – edukacja wczesnoszkolna bazuje jedynie na opiniach nauczycieli oraz specjalnym wyróżnieniom, które są dzieciom przyznawane za postępy w nauce lub dobre zachowanie. Szczególnie ważna jeśli chodzi o nauczanie zintegrowane jest rola wychowawcy, który spełnia bardzo ważną funkcję pedagogiczną. To do niego należy wychwycenie ewentualnych problemów jakie dzieci pozostające pod jego opieką mają z nauką lub kontaktami z innymi uczniami, co później mogłoby się przełożyć na pogłębienie tych różnic w późniejszym wieku. Dlatego nauczyciel musi bardzo dobrze poznać dzieci którymi się opiekuje na tym etapie. Innym zadaniem nauczyciela jest przekazanie dzieciom, że szkoła może być ciekawa i warto do niej chodzić i się uczyć oraz że warto aktywnie rozwijać swoje zainteresowania. Nauczanie zintegrowane to okres przejściowy dla dzieci pomiędzy czasem kiedy całe dnie spędzają w domu lub na zabawie w przedszkolu, a bardziej dojrzałym życiem szkolnym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Znajdziesz tutaj wiele informacji poświęconych społeczeństwu. Mam nadzieję, że moja strona którą prowadzę z takim zapałem Ci się spodoba i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!
error: Content is protected !!