W LOKALU PUBLICZNYM

Może się zdarzyć, że wchodząc do kawiarni czy restauracji spo­strzegamy przy stoliku znajomych. Czy trzebą się z nimi przy­witać? Tylko wtedy, gdy otrzymamy wyraźne, choć dyskretne przyzwolenie. Jeśli nie, kłaniamy się i idziemy dalej. Jeśli tak,witamy się i czekamy, aż nas zaproszą, by zająć miejsce. Jedno­cześnie musimy być przedstawieni reszcie towarzystwa lub doko­nujemy tej czynności sami, według reguł obowiązujących w pry­watnym domu.Postępujemy nietaktownie, gdy zaczepiamy kogoś przechodzą­cego obok naszego stolika, rozmawiamy z nim i nie zapraszamy go, by usiadł i zapoznał się z pozostałymi osobami. W publicznym lokalu mężczyzna może poprosić panią do tańca składając tylko ukłon. Aby jednak przysiąść się do stolika damy, uzyskawszy uprzednio jej zgodę, musi się przedstawić; to samo, gdyby zabiegał o zezwolenie odprowadzenia jej do tramwaju czy do domu. Kobieta nie ma w tych sytuacjach obowiązku podawa­nia nazwiska.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Znajdziesz tutaj wiele informacji poświęconych społeczeństwu. Mam nadzieję, że moja strona którą prowadzę z takim zapałem Ci się spodoba i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!
error: Content is protected !!