Społeczeństwo miejskie a rozwój uzależnień

Coraz więcej słyszy się dzisiaj o rozwoju uzależnień. Przede wszystkim dzieje się tak na obszarach miejskich, należących do dużych aglomeracji. Zmieniająca urbanistyka polskich miast powoduje coraz częstsze pojawianie się w społeczności miejskiej nowych osób, które przynoszą ze sobą nowe doświadczenia życiowe. Najbardziej uzależnioną od różnych nałogów grupą społeczności miejskiej jest niestety młodzież. To oni chłoną najszybciej nowe informacje, ale też próbują nowych możliwości. Już kilkunastoletnie dzieci w miastach próbują alkoholu i narkotyków. Jest to przerażające, ale prawdziwe. Na terenach wiejskich nie ma takich możliwości. Ponieważ jest to teren często zamknięty, tzn. niechętnie przyjmujący do swego grona nowe osoby. Tym samym największy stopień osób uzależnionych występuje w miastach, gdzie jest duży dostęp do alkoholu i narkotyków. W takim wypadku powiększa się rola rodziców, którzy muszą dbać o dziecko także w sensie stricte społecznym, ponieważ wybór towarzystwa naszego dziecka może skutkować na całe życie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Znajdziesz tutaj wiele informacji poświęconych społeczeństwu. Mam nadzieję, że moja strona którą prowadzę z takim zapałem Ci się spodoba i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!
error: Content is protected !!