Co oznacza termin ‘elita polityczna’

Każda partia gromadzi w swoich szeregach ludzi, którzy wyróżniają się w społeczeństwie. Są zdecydowani, mają swoje cele, przekonania, są uczciwi, otwarci na dialog, dążący do kompromisu, wrażliwi na ludzkie potrzeby i problemy. Każda partia ma swój program, który chce wprowadzić w życie i zrealizować. Dla każdej partii nadrzędnym celem jest dobro narodu, społeczeństwa. Każda partia ma członków wybitnych, o których możemy powiedzieć, że przynależą do elity politycznej. Członkowie elity często zapraszani są do programów w mediach w celu zajęcia stanowiska w danej sprawie, wypowiedzenia swojego zdania na dany temat, na podstawie ich oceny tworzy się opinia na jakiś temat. Społeczeństwo liczy się z nimi, a oni ze społeczeństwem. Czy aby na pewno tak jest? Oglądając w mediach złośliwości jednych w stosunku do drugich, zachowania uwłaczające godności polityka, przysłowiowe podkładanie nogi kolegom z innych partii, kłótnie i niewybredne żarty na trybunie sejmowej, można mieć wątpliwości, czy ta elita, która wybraliśmy, jest właściwą elitą.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Znajdziesz tutaj wiele informacji poświęconych społeczeństwu. Mam nadzieję, że moja strona którą prowadzę z takim zapałem Ci się spodoba i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!
error: Content is protected !!