Polityka – stosunek pracy rządu do tego, co naprawdę dzieje się w społeczeństwie

Jest to chyba najprostsza definicja pojęcia polityki. Współcześnie, każde państwo ma swoją organizację formalno prawną – zbiór kodeksów, przepisów prawnych, finansowych, podatkowych, regulujących działalność państwa, społeczeństwa, jednostki. Czy nam się to podoba, czy nie, musimy przestrzegać prawnego porządku i dostosować się do obowiązujących przepisów. W dawnych czasach, rolę prezydenta, premiera pełnili monarchowie, którzy tworzyli prawo i mieli sztab zaufanych ludzi do pilnowania jego przestrzegania przez poddanych. W czasach nam bliższych, rolę jednoosobowej władzy absolutnej przejęły rządy, delegując swoje uprawnienia na poszczególne działalności w państwie. Powołano szereg instytucji państwowych, które pod nadzorem rządu wprowadzają w życie nowe ustawy, modyfikują przepisy, sprawują kontrolę. Społeczeństwo demokratyczne ma prawo wyboru władzy, czyli polityków. Demokracja jest jak dotąd najlepszym sposobem na zarządzanie państwem, sprawdzonym przez wiele krajów. W tym systemie, politycy muszą, a z pewnością powinni słuchać głosu społeczeństwa i liczyć się z nim. Najgorszym jest system totalitarny, który całkowicie podporządkowuje społeczeństwo swoim rządom i nie uznaje jakiegokolwiek sprzeciwu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Znajdziesz tutaj wiele informacji poświęconych społeczeństwu. Mam nadzieję, że moja strona którą prowadzę z takim zapałem Ci się spodoba i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!
error: Content is protected !!